KIOSK – Ki ốt điện tử hay ki ốt quảng cáo là gì ?

KIOSK – Quầy bán hàng hay quầy hàng hay còn gọi là Ki ốt (xuất phát từ “kiosque” trong tiếng Pháp) là một điểm bán hàng hóa quy mô nhỏ với một quầy nhỏ có cấu trúc hình tròn hoặc vuông có bày các hàng hóa ở các bên tường, trong quầy thường có từ … Đọc tiếp KIOSK – Ki ốt điện tử hay ki ốt quảng cáo là gì ?